Hau Sheng

Agogo/Wood Block 

Hau Sheng Agogo Bell (HAB-20)

 

 

 • easy to play
 • knocking with stick

 

Hau Sheng Two Tone Agogo Wood Block with Handle (HW-200)

 

 

 • easy to play
 • wood material
 • knocking with stick

 

Hau Sheng Wood Tone Block HW-500

 

 

 • Material wood
 • easy to play

 

Hau Sheng Two Tone Block HW-410

 

 

 • Material wood
 • easy to play
 • Two tone


Boomwhackers 

Hau Sheng Boomwhacker Diatonic 8 note,
with mallet and cap (BPXS)

 

 

 • fun to play
 • 8 notes
 • comes with mallet and cap

 

Hau Sheng Boomwhacker Diatonic 8 note (BWDG)

 

 

 • fun to play
 • 8 notes


Castanets 

Hau Sheng Wooden Castanets (HC-10W)

 

 

 • Material wood
 • easy to play

 

Hau Sheng Flapper Castanet (HCA-30)

 

 

 • Maple castanet on handle
 • easy and fun to play

 

Hau Sheng Table Castanet (HCA-50)

 

 

 • Maple table machine castanet
 • easy and fun to play


Cabasa 

Hau Sheng Cabasa

 

 

 • easy to play
 • small HCA-12S or large HCA-9L
 • for shaking


Cymbal/Gong

 

Hau Sheng Finger Cymbal, 2 pairs per set (HFC-03B)

 

 

 • compact
 • Model: HFC-03B
 • fun to play with

 

Hau Sheng Hand Cymbal 6 inch with Strap (HSC-06)

 

 

 • 6 inch
 • Model: HSC-06
 • with leather strap

 

Hau Sheng Cymbal 5 or 6 inch with Strap

 

 

 • 5 inch (HCC-05) or 6 inch (HCC-06)
 • with strap

 

Hau Sheng Gong in 8 inch or 10 inch

 

 

 • 8 inch (HG-08) or
 • 10 inch (HCC-10)


Drum Practice Pad 

Hau Sheng Drum Practice Pad 8 inch (HT-08R)

 

 

 • remo skin
 • easy to use
 • Model (HT-08R)

 

Hau Sheng Drum Practice Pad 8" with Stand (HT-8T)

 

 

 • remo skin
 • easy to use
 • with stand
 • Model (HT-8T)


Guiro/Shakers

 

Hau Sheng Guiro, Fish shaped (HF-210L)

 

 

 • Material wood
 • easy to play
 • rubbing wooden stick onto the grooves to create a rasping sound

 

Hau Sheng Wood Guiro/Shaker (HF-100)

 

 

 • Material wood and plastic
 • easy to play
 • rubbing wooden stick onto the grooves to create a rasping sound
 • for shaking also

 

Hau Sheng Egg Shakers

 

 


4 colors: HM-131 (Blue), HM-132 (Green), HM-133 (Gold), or HM-134 (Red)

 • for shaking
 • fun to play

 

Hau Sheng Metal Shaker (HM-521)

 

 

 • metal
 • easy to play
 • for shaking


Hau Sheng Handbells 

Hau Sheng Hand Bells (HB-5)

 

 

 • 10 Bells
 • Plastic grip
 • 5" hand bell
 • easy to play

 

Hau Sheng Colorful/Gold Hand Bells

 

 

Hand/Desk Bells

 • Handbell Set 8 notes Diatonic HFC-48 (Range c64 to c76)
 • Handbell Set 20 notes Chromatic HFC-420 (Range a61 to e80)
 • Handbell Set 25 notes Chromatic HFC-425G in gold (Range g59 to g83)

 

 

Combined Junior Bells

 • Junior Handbell Set, 8 Notes HFC-68 (Range c64 to c76)
 • Junior Handbell Set, 20 Notes HFC-620 (Range a61 to e80)

 

Hand Drum/Tambourines

 

Hau Sheng Tunable Hand Drum

 

 • cow skin
 • sizes: 8, 10 or 12 inch
 • Model (HTB-20, HTB-26, HTB-30)

 

Hau Sheng Hand Drum 8 inch with mallet (HTB-20AG)

 

 • cow skin
 • 8 inch
 • with mallet
 • Model (HTB-20AG)

 

Hau Sheng Tambourine with skin, Single row 

 

 • wood trambourine
 • Sizes: 6, 7 or 8 inch
 • Color: Red (HTR) or Natural (HTW)

 

Hau Sheng Tambourine, Headless, Natural (HTW-8N)

 

 • wood trambourine
 • headless
 • Sizes: 8 inch
 • Color natural

 


Hau Sheng Star Tambourine, Double Row 14 Jingle
(HP-02)

 

 

 • Star-shaped
 • Plastic shell
 • Headless
 • Double row
 • 14 jingles
 • Model (HP-02)


Maracas 

Hau Sheng Wood Maracas, 9 inch (HM-120S)

 

 

 • Material wood
 • easy to play
 • for shaking


Ratchet/Claves

 

 

Hau Sheng Chrome plated with Wooden Ratchet

Wheel and Steel Crank (HR-314)

 

 

 • Wooden Ratchet wheel
 • Chrome plated
 • Steel crank
 • Model (HR-314)

 

Hau Sheng Wood Claves (HRC-300)

 

 

 • Material wood
 • easy to play
 • Model (HR-300)


Resonator Bells 

Hau Sheng Resonator Bell set

 

 

 • easy to play
 • 8 notes (HCB-8BW)
 • 13 notes (HCB-13BW)

 

Hau Sheng 8 Note Plastic Resonator Bells
with case and mallets (HMB-8T_BW)

 

 

 • easy to play
 • material plastic
 • 8 notes (HMB-8T_BW)


Sleigh Bells/Jingle 

Hau Sheng Jingle Stick (HP-12)

 

 

 • 12 Bells
 • Plastic grip
 • easy to play

  

Hau Sheng Sleigh Bells, 25 Bells Silver (HSL-25)

 

 

 • 25 Bells
 • Wood grip
 • easy to play


Hau Sheng Triangle 

Hau Sheng Triangle 6 inch with beater (HT-06)

 

 

 • comes with beater
 • Model (HT-06)
 • 6 inch
 • normal steelplated

 

Hau Sheng Triangle´s Beater (HT-001-2)

 

 

 • beater only
 • Model (HT-001-2)
 • normal steelplated